פונקציות חיוניות לניתוח נתונים בתוכנת אקסל

מבוא:
Microsoft Excel הוא כלי רב עוצמה המציע מגוון רחב של פונקציות לניתוח נתונים. במאמר זה, נחקור נוסחאות חיוניות של Excel שיכולות לעזור לך לבצע משימות ניתוח נתונים בקלות. בין אם אתה משתמש מתחיל או מנוסה, שליטה בנוסחאות אלו תשפר את יכולתך להפיק תובנות חשובות מהנתונים שלך.

1.1 סכום, ממוצע, מקסימום ו-MIN: יסוד החישוב
הפונקציות SUM, AVERAGE, MAX ו-MIN הן הבסיסיות לניתוח נתונים ב- Excel. פונקציות אלו מאפשרות לך לבצע חישובים בסיסיים כגון סיכום ערכים, מציאת ממוצעים וזיהוי הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך נתונים.


בואו נראה כמה דוגמאות:
נניח שיש לך מערך נתונים של נתוני מכירות חודשיים עבור מוצרי חברה. הנה דוגמה לאופן שבו אתה יכול להשתמש בנוסחאות SUM, MIN, MAX ו-AVERAGE ב-Excel:

נניח שנתוני המכירות נמצאים בתאים A2 עד A13.

 1. נוסחת SUM:
  כדי לחשב את סך המכירות לשנה, תוכל להשתמש בנוסחת ה-SUM באופן הבא:
  =SUM(A2:A13)

נוסחה זו מחברת את כל הערכים בטווח A2 עד A13 ומספקת את סך המכירות לשנה.

 1. נוסחת MIN:
  כדי למצוא את ערך המכירות המינימלי לשנה, השתמש בנוסחת ה-MIN:
  =MIN(A2:A13)

נוסחה זו מחזירה את הערך הקטן ביותר בטווח A2 עד A13, המייצג את המכירות המינימליות שהושגו בחודש.

 1. נוסחת MAX:
  כדי למצוא את ערך המכירות המקסימלי לשנה, השתמש בנוסחת המקס:
  =MAX(A2:A13)

נוסחה זו מחזירה את הערך הגדול ביותר בטווח A2 עד A13, המייצגת את המכירות הגבוהות ביותר שהושגו בחודש.

 1. נוסחה ממוצעת:
  כדי לחשב את המכירות החודשיות הממוצעות לשנה, השתמש בנוסחה הממוצע:
  =AVERAGE(A2:A13)

נוסחה זו מחשבת את הערך הממוצע של טווח A2 עד A13, ומספקת את נתון המכירות החודשי הממוצע.

על ידי שימוש בנוסחאות אלו, תוכל לנתח ולהבין במהירות היבטים שונים של נתוני המכירות שלך, כגון סך המכירות, המכירות המינימליות והמקסימליות שהושגו וממוצע המכירות החודשיות. אתה יכול להחיל נוסחאות אלה על מערכי נתונים שונים ולהתאים אישית את הטווחים בהתאם


1.2 COUNT ו-COUNTIF: נתוני מעקב וקריטריונים
הפונקציה COUNT מאפשרת לך לספור את מספר התאים המכילים נתונים מספריים בטווח. מצד שני, הפונקציה COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים העומדים בקריטריונים ספציפיים. פונקציות אלו שימושיות למעקב אחר נתונים ולסינון מידע על סמך תנאים מסוימים.


כמה דוגמאות כיצד ניתן להשתמש בנוסחאות COUNT ו-COUNTIF ב-Excel:

 1. נוסחה COUNT:
  נניח שיש לך מערך נתונים של ציוני המבחנים של התלמידים בתאים A2 עד A11, ואתה רוצה לספור את מספר התלמידים שקיבלו ציון מעל סף מסוים (נניח מעל 80).


נוסחה זו סופרת את מספר התאים בטווח A2 עד A11 העומדים בתנאי ">80", המציין את מספר התלמידים שקיבלו ציון מעל 80.

 1. נוסחת COUNTIF:
  בהנחה שיש לך מערך נתונים של דירוגי ביצועים של עובדים בתאים A2 עד A20, ואתה רוצה לספור את מספר העובדים שקיבלו דירוג של "מצוין".


נוסחה זו סופרת את מספר התאים בטווח A2 עד A20 התואמים את הקריטריונים "מצוין", ונותנת לך את ספירת העובדים שקיבלו דירוג "מצוין".

 1. COUNTIF עם תווים כלליים:
  נניח שיש לך מערך נתונים של שמות לקוחות בתאים A2 עד A30, וברצונך לספור את מספר הלקוחות ששמותיהם מתחילים באות "J".

=COUNTIF(A2:A30, "J*") נוסחה זו סופרת את מספר התאים בטווח A2 עד A30 שמתחילים באות "J" באמצעות תו הכוכבית () אחרי האות "J".

 1. COUNTIF עם קריטריונים מרובים:
  נניח שיש לך מערך נתונים של נתוני מכירות של מוצרים, עם שמות מוצרים בעמודה A ונתוני מכירות מתאימים בעמודה B. אתה רוצה לספור את מספר הפעמים שמוצר ספציפי (למשל, "יישומון") השיג מכירות מעל סף מסוים ( למשל, $1000).


נוסחה זו סופרת את מספר התאים בעמודה A המכילים את הערך "יישומון" ובמקביל בודקת אם ערך המכירות המתאים בעמודה B הוא מעל 1000.

על ידי שימוש בנוסחאות COUNT ו-COUNTIF, תוכל לספור באופן דינמי תאים העומדים בקריטריונים או תנאים ספציפיים במערך הנתונים שלך. נוסחאות אלו גמישות וניתן ליישם אותן במגוון רחב של תרחישים, מה שמאפשר לך לחלץ תובנות משמעותיות מהנתונים שלך.


1.3 IF ו-Nested IF / מקונן : חישובים מותנים
הפונקציה IF היא כלי רב עוצמה לביצוע חישובים מותנים באקסל. זה מאפשר לך להגדיר בדיקות לוגיות ולציין פעולות לנקוט בהתבסס על התוצאות. הצהרות IF מקוננות לוקחות את הרעיון הזה רחוק יותר בכך שהיא מאפשרת לך ליצור מספר רמות של תנאים בתוך נוסחה אחת.


כמה דוגמאות לאופן שבו אתה יכול להשתמש בנוסחאות IF ו-IF מקוננות ב-Excel:

 1. נוסחת IF:
  נניח שיש לך מערך נתונים של ציוני המבחנים של התלמידים בתאים A2 עד A11, ואתה רוצה להקצות ציון לכל תלמיד על סמך הציון שלו. אם הציון של תלמיד גדול או שווה ל-80, הוא מקבל ציון "A". אחרת, הם מקבלים ציון "B".


נוסחה זו בודקת אם הערך בתא A2 גדול או שווה ל-80. אם נכון, היא מחזירה "A". אם false, הוא מחזיר "B". אתה יכול לגרור את הנוסחה למטה כדי להחיל אותה על מערך הנתונים כולו.

 1. נוסחת IF מקוננת:
  בהנחה שיש לך מערך נתונים של משכורות העובדים בתאים A2 עד A11, ואתה רוצה להקצות טווחי שכר שונים על סמך הכנסתם. אם שכרו של עובד נמוך מ-3000, הם נמצאים בטווח "נמוך". אם השכר שלהם הוא בין 3000 ל-5000, הם בטווח "בינוני". אחרת, הם נמצאים בטווח "גבוה".


נוסחה זו משתמשת בהצהרות IF מקוננות כדי לבדוק תנאים מרובים. תחילה הוא בודק אם הערך בתא A2 קטן מ-3000. אם נכון, הוא מחזיר "נמוך". אם false, הוא עובר להצהרת ה-IF הבאה כדי לבדוק אם הערך קטן או שווה ל-5000. אם נכון, הוא מחזיר "בינוני". אם שקר, הוא מחזיר "גבוה". שוב, אתה יכול לגרור את הנוסחה למטה כדי להחיל אותה על מערך הנתונים כולו.

 1. IF עם נוסחת AND:
  נניח שיש לך מערך נתונים של דירוגי ביצועים של עובדים בתאים A2 עד A20, וברצונך להקצות בונוס לעובדים שקיבלו דירוג "מצוין" גם בקטגוריות "עבודת צוות" וגם בקטגוריות "תקשורת".


נוסחה זו משתמשת בפונקציה AND כדי לבדוק אם גם תא A2 וגם תא B2 מכילים את הערך "מעולה". אם זה נכון, זה מחזיר "בונוס". אם false, הוא מחזיר מחרוזת ריקה (""). אתה יכול להחיל נוסחה זו על התאים המתאימים ולהתאים את הטווחים בהתאם.

על ידי שימוש בנוסחאות IF ו-IF מקוננות, תוכל לבצע חישובים מותנים ולקבל החלטות על סמך קריטריונים ספציפיים במערך הנתונים שלך. נוסחאות אלו מאפשרות לך להפוך תהליכים לאוטומטיים ולהתאים אישית תוצאות על סמך תנאים שונים בתוך הנתונים שלך.


1.4 VLOOKUP ו-HLOOKUP: חיפוש ואחזור נתונים
פונקציות VLOOKUP ו- HLOOKUP שימושיות כאשר אתה צריך לחפש ערכים ספציפיים בטבלה ולאחזר ערכים מתאימים מעמודות או שורות אחרות. פונקציות אלה שימושיות במיוחד עבור משימות ניתוח נתונים הכוללות מיזוג או התאמת נתונים ממקורות שונים.


מספר דוגמאות כיצד ניתן להשתמש בנוסחת VLOOKUP ב- Excel:

VLOOKUP פשוט: נניח שיש לך מערך נתונים של מוצרים בטבלה עם שמות מוצרים בעמודה A ומחירים מתאימים בעמודה B. אתה רוצה לאחזר את המחיר של מוצר ספציפי (למשל, "יישומון") מהטבלה.

נוסחה זו מחפשת את הערך "יישומון" בטווח A2 עד B10. הוא שולף את הערך המתאים מהעמודה השנייה (עמודה B) ומחזיר את המחיר של המוצר "יישומון". 2. התאמה משוערת VLOOKUP: נניח שיש לך מערך נתונים של דירוגי ביצועי עובדים בטבלה, עם ציוני הביצועים בעמודה A ורמות הביצועים המתאימות בעמודה B. אתה רוצה למצוא את רמת הביצועים עבור ציון ספציפי (למשל, 85) בטבלה, מה שמאפשר התאמה משוערת.

נוסחה זו מחפשת את הערך 85 בטווח A2 עד B10. מכיוון שהטווח ממוין בסדר עולה, הוא מוצא את ההתאמה הקרובה ביותר ל-85 ומחזיר את רמת הביצועים המתאימה מעמודה B. 3. VLOOKUP עם תווים כלליים: נניח שיש לך מערך נתונים של שמות לקוחות בטבלה, עם שמות לקוחות בעמודה A וכתובות דוא"ל מתאימות בעמודה B. אתה רוצה לאחזר את כתובת הדוא"ל של לקוח ספציפי ששמו מתחיל ב"ג'ון".

נוסחה זו משתמשת בתו הכללי (*) אחרי השם "משה" כדי לחפש שמות שמתחילים ב"משה". הוא מאחזר את כתובת האימייל המתאימה מעמודה B עבור הלקוח התואם. זכור להתאים את הטווחים ומספרי העמודות בנוסחה בהתבסס על מערך הנתונים הספציפי שלך.

נוסחת VLOOKUP היא כלי רב עוצמה לחיפוש ואחזור מידע ספציפי ממערך נתונים. זה מאפשר לך להתאים ערכים, לחפש נתונים תואמים ולאחזר מידע מעמודות שונות בתוך טבלה.


דוגמה לאופן שבו אתה יכול להשתמש בנוסחת XLOOKUP ב- Excel:

נניח שיש לך מערך נתונים של עובדים בטבלה עם שמות עובדים בעמודה A, מחלקות מתאימות בעמודה B ומשכורות בעמודה C. ברצונך לאחזר את המחלקה והשכר של עובד ספציפי (למשל, "ג'ון סמית") מ השולחן.

נוסחת XLOOKUP מספקת דרך רבת עוצמה לבצע חיפושים עם תכונות משופרות כגון היכולת להחזיר מספר עמודות בנוסחה אחת וגמישות לציין ערך ברירת מחדל אם ערך הבדיקה לא נמצא. זה מפשט את התהליך של חיפוש מידע ספציפי במערך נתונים ואחזור הנתונים המתאימים.


1.5 SUMIF ו-AVERAGEIF: צבירה מותנית
הפונקציות SUMIF ו-AVERAGEIF מאפשרות לך לבצע צבירה מותנית. אתה יכול לציין קריטריון ולסכם או ממוצע של הערכים שעומדים בקריטריון זה. פונקציות אלו שימושיות לחישוב סכומים או ממוצעים על סמך תנאים ספציפיים.


נוסחת SUMIF:
נוסחת SUMIF מאפשרת לך לחשב סכום של טווח על סמך קריטריונים ספציפיים.

פרמטרים:

 • טווח: טווח התאים שברצונך להעריך מול הקריטריונים.
 • קריטריונים: התנאי או הקריטריונים שקובעים אילו תאים לכלול בסכום. זה יכול להיות מספר, טקסט, הפניה לתא או ביטוי.
 • sum_range: (אופציונלי) טווח התאים שברצונך לסכם. אם לא צוין, נעשה שימוש בפרמטר הטווח.

דוגמא:
נניח שיש לך מערך נתונים של עסקאות מכירות בעמודה A (שמות מוצרים) ובעמודה B (סכומי מכירות). ברצונך לחשב את סכום המכירות הכולל עבור מוצר ספציפי (למשל, "יישומון").


נוסחה זו מסכמת את סכומי המכירות (עמודה B) עבור השורות שבהן שם המוצר המתאים (עמודה A) הוא "יישומון". התאם את הטווחים כך שיתאימו למערך הנתונים שלך.

נוסחת AVERAGEIF:
הנוסחה AVERAGEIF מאפשרת לך לחשב את הממוצע של טווח על סמך קריטריונים ספציפיים.

פרמטרים:

 • טווח: טווח התאים שברצונך להעריך מול הקריטריונים.
 • קריטריונים: התנאי או הקריטריונים שקובעים אילו תאים לכלול בממוצע. זה יכול להיות מספר, טקסט, הפניה לתא או ביטוי.
 • טווח_ממוצע: (אופציונלי) טווח התאים שברצונך לבצע ממוצע. אם לא צוין, נעשה שימוש בפרמטר הטווח.

דוגמא:
נניח שיש לך מערך נתונים של ציוני מבחנים בעמודה א' (שמות תלמידים) ובעמודה ב' (ציונים). אתה רוצה לחשב את הציון הממוצע עבור תלמיד ספציפי (למשל, ""חיים").


נוסחה זו מחשבת את הציון הממוצע (עמודה ב') עבור השורות שבהן שם התלמיד המתאים (עמודה א') הוא "חיים". התאם את הטווחים כך שיתאימו למערך הנתונים שלך.

הנוסחאות SUMIF ו-AVERAGEIF הן כלים רבי עוצמה לביצוע חישובים המבוססים על קריטריונים ספציפיים. הם מאפשרים לך לבצע חישובים מותנים ונתונים מצטברים העומדים בתנאים מסוימים במערך הנתונים שלך


לסיכום:
נוסחאות אקסל הן עמוד השדרה של ניתוח נתונים בגיליונות אלקטרוניים. על ידי שליטה בפונקציות חיוניות כמו SUM, AVERAGE, COUNT, IF, VLOOKUP ועוד, תוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של Excel לניתוח נתונים. התחל לחקור את הנוסחאות האלה, התנסה בתרחישים שונים ומנף את היכולות האנליטיות של Excel כדי לחשוף תובנות חשובות בנתונים שלך.

צרו איתנו קשר >> כאן << ונשלח לכם סילבוס הקורסים השונים שלנו.

יש לכם נושאים ספציפיים שתרצו שיטופלו בקורס? ניתן לבצע התאמה אישית של הסילבוס לעולם התוכן של הארגון שלכם.

הכותב הוא מדריך אקסל ו- Power BI מומחה, אשר מעביר הדרכות בחברות וארגונים.

להזמנת הכשרות לעובדים ומנהלים, צור/צרי קשר: COURSES@UNIQUETECH.CO.IL או לנייד: 0505504870

מילוי תאים ריקים באקסל

במאמר ובסרטון זה נראה כיצד ניתן למלא תאים ריקים באקסל במהירות על מנת להרחיב את יכולות ניתוח הנתונים לעמודות שקיימים בהם נתונים חסרים. לדוגמה: על

קרא עוד »

השוואות טקסט באקסל

אחד הדברים הפחות ידועים בנוסאות מערך שאנו מלמדים עליהם בקורס האקסל שאנו מעבירים בחברות וארגונים זה היכולות של נוסחאות המערך לעבוד ולאתר טקסטים על פי

קרא עוד »

שימוש באימוג'ים באקסל

אחת האפשרויות ששודרגו לאחרונה באקסל היא: שימוש באימוג'ים באקסל. היכן ניתן להשתמש? בכל מיני מקומות. בתאים בגרפים בשם הלשונית בכלי פריסה ואפילו בנוסחאות וגם ב

קרא עוד »
Scroll to Top