XL2GO

ניתן למצוא ברשימה מטה קבצי אקסל המכילים פתרונות שונים שיצרתי או שנתקלתי בהם בפורומים ובאתרים שונים, במהלך השנים.

כלים אלה הם לשימוש פרטי בלבד.

כל שימוש מסחרי ו/או אחר בכלים אלו מחייב אישור מחברת יוניק ו/או משלומי פוסטלניק.

תיהנו!

 

 

 

 

 

 

התאמת הקוד לצרכים שלך

בדרך כלל תבחינו כי הקוד לא יעמוד בדרישות המדויקות שלכם.  זה לא אומר שלא ניתן לשנות ולעדכן אותו שיתאים לצורכיכם.

תבחינו כי לרוב כל קטע קוד כאן משתמש במשתנים כדי "להחזיק" נתון מסוג מסוים אם זה תמונה, שם גיליון העבודה, טווח או אובייקט. על ידי שינוי המשתנים האלה, ניתן לשנות בקלות את הקוד ולשלב אותו עם קטעי קוד אחרים כדי לעמוד בדרישות הספציפיות שלך.  בהצלחה!

 1. פילטר דינמי
 2. רשימה נפתחת
 3. חיפוש בגוגל עם VBA
 4. ספירה וסיכום לפי צבע פונט או רקע התא
 5. תיבת סימון להגנת גיליון והסרת הגנת הגיליון עם שינוי בטקסט בתיבת הסימון
 6. מציאת טקסט בתוך מחרוזת בתא
 7. סיכום על פי סוג מטבע (בעיצוב תא)
 8. יוצר טווח דינמי
 9. נוסחא מותאמת אישית להחזרת ערך מגיליון קודם
 10. קוד ליצירת רשימת קבצים בתיקיה שהם היפר קישור
 11. חתימת תאריך בתא עם שינוי בתא אחר
 12. סימון אוטומטי של שורה ועמודה בעת הקלקה על תא בגיליון
 13. OfficeCustomUIEditorSetup
 14. CustomUIEditor
 15. Office2007IconsGallery (מאתר מייקרוסופט: כאן)

 

 

 

 

 

 

 

 1. נוסחה להחזרת שם גיליון או חוברת עבודה
 2. הסבר על נוסחאות כולל דוגמאות >> Excel-Guide