תימחור עוגות באקסל

קובץ אקסל פשוט ונוח לשמוש, לתמחור עוגות.