שאלון באקסל

דוגמה לשאלון באקסל.

ניתן כמובן לבנות חלון ייעודי לכל צורך שהוא….