גרפים דינמיים לתמונת מצב של העסק
גרפים דינמיים לתמונת מצב של העסק
טופס דינמי לעדכון לקוחות בשינוי מחיר
טופס דינמי לעדכון לקוחות בשינוי מחיר
תחזית מזומנים לפרויקט תמ"א 38
תחזית מזומנים לפרויקט תמ"א 38
מערכת לניהול לקוחות / ספקים
מערכת לניהול לקוחות / ספקים
רשימת תפוצה בעותק מוסתר
רשימת תפוצה בעותק מוסתר
חישוב עלויות פרוייקט בתיירות
חישוב עלויות פרוייקט בתיירות
חישוב עמלות לסוכנים/אנשי מכירות
חישוב עמלות לסוכנים/אנשי מכירות
טופס אינטראקטיבי
טופס אינטראקטיבי
השבה למייל עם מצורפים
השבה למייל עם מצורפים
ניהול הזמנות מלקוחות
ניהול הזמנות מלקוחות
כתבי כמויות באקסל
כתבי כמויות באקסל
טופס הזמנת עבודה-מוצרים
טופס הזמנת עבודה-מוצרים
מערכת רישום ומעקב הזמנות באקסל
מערכת רישום ומעקב הזמנות באקסל
תימחור עוגות באקסל
תימחור עוגות באקסל
שליחת מיילים בתפוצה
שליחת מיילים בתפוצה
הקצאת משמרות לעבודה
הקצאת משמרות לעבודה
תיעוד שיחות מכירה - לידים
תיעוד שיחות מכירה - לידים
שאלון באקסל
שאלון באקסל