טיפ 40: הצגת תאריך בתוך טבלת ציר Pivot באיזור הסיכום על ידי נוסחת DAX