טיפ 38: סימון עמודה ושורה על פי התא שאנו בוחרים

על ידי שימוש בקוד מקרו קצרצר ש"מוצת" בעת שינוי בגיליון וכן הגדרת שמות לתאים,

ניתן ליצור סימון שורה ועמודה שעת בחירת תא מסויים.

ניתן להוריד את הקובץ מכאן >> סימון שורה ועמודה של התא הנבחר