טיפ 35: נוסחת ה- SUBTOTALS והיתרונות בשימוש בנוסחה זו

לנוסחת ה- SUBTOTAL  מספר יתרונות שנדון בהם במאמר זה.

ניתן להשתמש בנוסחת ה- SUBTOTAL בשימושים רבים.

הנוסחא בנויה משני חלקים.

כשנתחיל להקליד את הנוסחה נראה כי נפתח חלון אשר מראה לנו את האפשרויות השונות לנוסחה.

בחלקה הראשון של הנוסחה נצטרך להקליד מספר כלשהוא אשר מספר זה מייצג את הפעולה שהנוסחה תעשה.

לדוגמה:

אם נרצה שהנוסחה תסכם נשתמש במספר 9 או 109 בארגומנט הראשון (בחלק ההזנה הראשון) של הנוסחה.

כאשר בחלקה השני של הנוסחה נצטרך לרשום את טווח התאים שנרצה שאותה פעולה תתבצע עליו.