בניית שאלון באקסל

ארגון רמפה, ארגון תחת אירגון הג'וינט ישראל, פנה אלינו וביקש ליצור שאלון אוטומטי שישמש לבאי כנס חיפוש עבודה.

יצרנו להם את הדבר הבא: